Khối KHCN

Apply for this job

Email *

Job Description

*Mô tả công việc :
– Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tham gia vay vốn tại ngân hàng
– Thực hiện bán hàng qua các kênh : bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại, bán hàng trực tuyến, …
– Làm việc theo đội nhóm
– Thực hiện công việc theo chỉ định của quản lý trực tiếp