Chuyên Viên Tư Vấn – Ttn

Application deadline closed.

Job Description

– Thực hiện tư vấn và bán hàng tại quầy.

– Phát triển khách hàng mới, khai thác cơ hội bán hàng cho Khách hàng hiện hữu, kích hoạt Khách hàng ngủ đông.

– Quản lý danh mục khách hàng; chăm sóc và cập nhật thông tin khách hàng định kỳ.

– Chủ động khai thác bán thêm/bán chéo.

– Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ và tác nghiệp thực hiện các giao dịch tại quầy với khách hàng.

– Thực hiện các giao dịch tài chính và phi tài chính cho các khách hàng như: giao dịch tài khoản, thẻ, thanh toán trong và ngoài nước, ngân quỹ, mua bán ngoại tệ/vàng, kiều hối… theo đúng thủ tục, quy định, quy trình của Eximbank.

– Đảm bảo chất lượng dịch vụ tại quầy.

– Tiếp nhận thông tin, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của KH liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.