Nhân Viên Hỗ Trợ Thanh Toán Thị Trường – Khu Vực Miền Bắc

August 8, 2023
15000000K - 20000000K / month
Application deadline closed.

Job Description

– Nhận hợp đồng từ trưởng nhóm, tiến hành viếng thăm địa chỉ nhà và làm việc trực tiếp với khách hàng
– Thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trễ hạn tại công ty
– Thu tiền từ khách hàng đúng hẹn và nộp tiền về công ty
– Xác minh tình trạng khách hàng, tài sản liên quan
– Ghi nhận và gửi báo cáo việc viếng thăm khách hàng về cho trưởng nhóm
– Bảo mật thông tin bằng cách giữ tất cả các thông tin liên quan đến công việc và khách hàng một cách cẩn thận