Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Ngân Hàng

Application deadline closed.

Job Description

Khai thác nguồn khách hàng tiềm năng, khách hàng ưu tiên sẵn có của Ngân hàng để tư vấn cho khách hàng về kế hoạch tài chính, giải pháp và các chương trình bảo hiểm của Sun Life.
Trực tiếp phát triển nguồn khách hàng cá nhân từ các đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng đối tác hay thị trường bên ngoài.
Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho đơn Yêu cầu bảo hiểm, hỗ trợ Khám thẩm định…và bàn giao Hợp đồng bảo hiểm tới Khách hàng,
Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm.
Trực tiếp cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng theo các qui định, chính sách của Sun Life và ngân hàng đối tác để phát triển nguồn khách hàng mới từ các khách hàng cũ.
Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/giới thiệu khách hàng từ ngân hàng đối tác hoặc tự khai thác.
Tuân thủ tuyệt đối các chính sách, qui định của Sun Life cũng như của ngân hàng đối tác về:
Bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng.
Tuân thủ những Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa Sun Life và đối tác ngân hàng.
Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo hiểm sự thống nhất giữa 2 bên.
Tham dự và hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện của Sun Life tổ chức.