Hà Trọng Nhân

Trợ lý giám đốc
August 10, 1994

About Candidate

Location

Education

C
Công Nghệ Thông Tin 2011 - 2014
Đại Học Bình Dương

Work & Experience

T
Trợ Lý Giám Đốc 2021 - 2023
Công ty TNHH OUR

- Hỗ trợ giám đốc điều hành công ty, lên kế hoạch, thực hiện, báo cáo giám sát các hoạt động công ty. - Tham mưu, hỗ trợ giám đốc lập kế hoạch kinh doanh cho các công ty con của hệ thống. Công tác điều phối nhân sự, thực hiện công việc theo chỉ thị của giám đốc. - Đào tạo: Xây dựng kế hoạch đào tạo, truyền thông văn hoá công ty cho các nhân viên theo yêu cầu của ban giám đốc, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng bán hàng, xử lý tình huống cho các nhân viên.. - Marketing: Đề xuất ý tưởng truyền thông, thu thập thông tin, giám sát, hỗ trợ nội dung cho phòng marketing và Sales trong công việc. - Đón tiếp khách hàng, thay mặt sếp tham gia đàm phán với các đối tác về các nguồn hàng, giá cả, tổng hợp, báo cáo kết quả. - Sắp xếp lịch trình công tác, chuẩn bị phương tiện, phòng khách sạn cho giám đốc cùng đối tác khi được thông báo. - Sắp xếp lịch, chuẩn bị văn phòng, tài liệu, báo cáo liên quan cho các cuộc họp của giám đốc các phòng ban hàng tuần, hàng tháng. - Họp với giám đốc, tổng hợp nội dung phục vụ cho công tác thúc đẩy phát triển quản lý điều hành. - Truyền thông các chỉ đạo mới của giám đốc xuống khác phòng ban và theo dõi tiến độ. - Theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của các phòng ban, các cơ sở kinh doanh, đối tác, các team phát triển dự án... - Tham mưu cho giám đốc phát triển các dự án mới: Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, tìm kiếm đối tác, đào tạo quản lý nhân sự,... - Đề xuất, lên lịch đào tạo, xây dựng và phát triển tư duy, kỹ năng mềm cho nhân viên các phòng ban. - Và nhiều công việc khác theo chỉ thị của giám đốc. * Phát triển dự án: Nhận chỉ thị từ giám đốc, đi công tác, giám sát, tìm mặt bằng, nhân sự, đối tác mới để mở rộng quy mô kinh doanh; Tổng hợp, báo cáo, thông tin lại cho giám đốc. * Điều hành và quản lý các team: Nhận chỉ thị từ giám đốc, trực tiếp điều hành giám sát các team phát triển dự án, hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo phát triển khi cần thiết.

H
Hành Chính - Đào Tạo 2020 - 2023
Công ty TNHH OUR

Hành Chính - Đào Tạo - Thực hiện các công tác hành chính tại công ty: Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, các công việc văn phòng... - Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự dựa trên chỉ đạo lương thưởng phù hợp với chi phí nhân sự do giám đốc phân bổ. - Lưu trữ hồ sơ nhân viên, và các tài liệu liên quan. - Tham vấn cùng giám đốc, hỗ trợ xây dựng KPI hiệu quả cho hệ thống. - Phân tích nhu cầu của cấp trên, lập kế hoạch đào tạo về kiến thức, tư duy, tư tưởng và kỹ năng cho đội ngũ nhân viên. - Giám sát, báo cáo kết quả hiệu quả đào tạo. - Phối hợp với các phòng ban theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên, sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, đánh giá năng lực và đưa ra giải pháp cải thiện nếu có. - Phát triển tư duy và tư tưởng của nhân viên về sứ mệnh của bản thân đối với tầm của lãnh đạo công ty, để nhân viên nổ lực cho công việc nhiều hơn và gắn bó với công ty lâu dài hơn. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

T
Trợ Lý Giám Đốc 2018 - 2020
Công ty TM DV CHIGEMS

Trợ Lý Giám Đốc - Hỗ trợ giám đốc, điều hành và quản lý công ty. - Trực tiếp tìm kiếm đối tác mới, trao đổi, thương thuyết giá cả và dịch vụ với các bên đối tác. - Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, sắp xếp lịch họp cho giám đốc cùng các phòng ban. - Sắp xếp lịch trình, chuẩn bị sẵn phương tiện, phòng khách sạn các chuyến công tác cho giám đốc. - Phụ trách quản lý nguồn hàng, sản phẩm, và hầu hết các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty. - Nghiên cứu, đề xuất phát triển sản phẩm và dịch vụ mới cho giám đốc. - Đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ bán bán hàng, cho đội ngũ nhân viên. - Theo dõi, đề xuất phát triển nghiệp vụ cho nhân viên. - Trực tiếp nghiên cứu thị trường, đề xuất cho cấp trên thông tin các mẫu mã, nguồn hàng mới. - Hỗ trợ team marketing về content, sản phẩm và chiến dịch. Hỗ trợ team sales bán hàng, chăm sóc khách hàng. - Họp, báo cáo về tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty hàng tuần, tháng. - Tham mưu, đề xuất các ý tưởng thúc đẩy phát triển cho giám đốc.

H
HR Team Leader 2016 - 2018
CÔNG TY CP NGUỒN NHÂN LỰC WORKLINK

HR Team Leader - Quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân viên cho chi nhánh HCM. - Phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo văn hoá công ty, kỹ năng chuyên môn cho nhân viên mới. - Thực hiện tiếp nhận và triển khai các dự án về nhân sự. - Hỗ trợ công việc cho các thành viên nhóm hoàn thành kịp tiến độ được giao. - Trực tiếp quản lý thông tin các dự án, chịu trách nhiệm trao đổi, thương lượng với các bên đối tác và khách hàng. - Theo dõi tiến độ dự án, báo cáo hằng tuần cho cấp trên. - Hỗ trợ thực hiện công tác chăm sóc khách hàng. - Hõ trợ team Sales tìm kiếm các dự án mới.

Q
Quản Lý Sản Xuất 2014 - 2016
CÔNG TY AVERY DENNISION

- Quản lý phòng sản xuất. - Thực hiện thúc đẩy tiến độ công việc của các nhân viên. - Kết hợp với các phòng khác tiếp nhận, xử lý đơn hàng, yêu cầu sản xuất. - Kiểm tra, phân loại đơn hàng, triển khai kế hoạch sản xuất cho từng bộ phận. - Báo cáo tiến độ, kết quả hằng ngày, tuần, tháng cho cấp trên. - Hỗ trợ phòng nhân sự, phỏng vấn, tuyển dụng nhân viên cho phòng ban. - Hợp tác cùng phòng nhân sự đào tạo nhân viên mới, văn hoá, chuyên môn.