Lâm Thị Hồng Xê

Trợ lý giám đốc thị trường
August 9, 1995

About Candidate

Location

Education

D
Dược Sĩ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN

Work & Experience

T
Trợ lý Tổng GiámĐốc 2021 - 2023
CÔNG TY TNHH XNK BÌNH MINH

 Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổchứccáccuộc họp, chuẩn bị tài liệu cho các buổi làmviệc, ghi chépvà tổng hợp nội dung các cuộc họp cho TGĐ.  Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theoyêucầucủa TGĐ  Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, vănbản, tàiliệu, Báo cáo từ các Phòng Ban và tổng hợpgửi lênTGĐ. Giúp việc cho TGĐ trong các quan hệ đối nội vàđối ngoại. Ghi nhận, triển khai các chỉ đạo của TGĐvà hỗtrợTGĐtrongcông tác giám sát,theo dõi, quản lý hoạt độngcủacôngty. Theo dõi tiến độ thực hiện, đốc thúc công việc củaBanlãnhđạo công ty mà TGĐ giao và Báo cáo TGĐ.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, sựkiện, hộinghị khách hàng của công ty.  Thực hiện các công việc của Bộ phận Thua Mua.  Tìm kiếm Các sản phẩm mới, Các nhà cung cấpnướcngoàitiềm năng theo chỉ đạo của TGĐ.  Lên kế hoạch tổ chức Các chuyến du lịch ChâuÁ, Âudànhcho Khách hàng.  Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tất cảcácBaobìsản phẩm kinh doanh của công ty.  Phối hợp với Các phòng ban hỗ trợ xử lý các vấnđềvềHànghóa, công nợ, Kho bãi và Vận chuyển,...tronghoạt độngcủa công ty.  Tổng hợp, phân tích Các Báo cáo Tuần/ Tháng/QuýcủaBanlãnh đạo, Các phòng/ ban và đưa ra phương hướngxửlýtrình TGĐ.  Liên hệ và bán hàng cho Tệp khách hàng  Quản lý, chăm sóc Hệ thống 20 Nhà Phân Phối:  Chịu trách nhiệm quản lý, kiểmsoát các hànghóađộcquyền và Không độc quyền của hệ thống NPP, quảnlýhànghóa tồn kho, cận date, hết date, các hàng hóalỗi đểxửlý. Nhận, xử lý đơn hàng của Hệ thống NPP và xửlýcácvấnđềphát sinh của đơn hàng.  Quản lý hàng hóa và công nợ NPP, đốc thúc bánhàngvàthu hồi nợ Hệ thống NPP.  Thay mặt TGĐ Làm việc và Đàmphán hợp đồngkýmới mỗinăm với Các NPP trong hệ thống được giao.  Phối hợp với Bộ phận Xuất nhập khẩu theodõi tiếnđộhàng hóa nhập về và Đốc thúc Các NPP lấy hàngkhi hànghóa về đến kho.  Phối hợp với Phòng Kinh doanh và Các NPPxửlýCáchànghóa Cận Date, tồn kho, Các hàng hóa về trễ hợpđồng,.... Làm thông báo điều chỉnh giá khi có điều chỉnh.  Tổng hợp, triển khai, Thúc đẩy các chương trìnhKhuyếnmãi lớn dành cho NPP.  Tìm kiếm Khách hàng Tiềm năng, mở rộng hệthốngNPPmới.  Thay mặt TGĐ gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà Các Chủdoanhnghiệp hệ thống NPP.  Tổng hợp, phân tích Báo cáo về Giá, Doanhthu,hànghóacủa hệ thống NPP.  Xử lý tất cả vấn đề phát sinh khác.

T
Trợ lý Tổng GiámĐốc 2017 - 2019
CÔNG TY CP DV BV NAM THIÊN LONG
T
Thư kí Chủ Tịch HĐQT 2020 - 2021
CÔNG TY CP QC VÀ XÚC TIẾN THƯƠNGMẠI ĐÔNGNAM

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổchứccáccuộc họp, chuẩn bị tài liệu cho các buổi làmviệc, ghi chépvà tổng hợp nội dung các cuộc họp cho CT.  Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theoyêucầucủa CT  Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, vănbản, tàiliệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên CT.  Giúp việc cho CT trong các quan hệ đối nội và đối ngoại.  Ghi nhận, triển khai các chỉ đạo của CT và hỗtrợCTtrongcông tác giám sát, quản lý.  Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu công việc củacôngty,các công tác liên quan đến nhân sự.  Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.  Tham mưu khi có yêu cầu.  Thực hiện các công việc khác CT giao.  Quản lý Hệ thống nhà hàng, Spa của công ty:  Xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêuvềdoanhsố,lợinhuận được giao. Tổ chức, quản lý việc vậnhànhchuỗi cửahàng theo tiêu chuẩn, phương thức phù hợpvới môhình,thương hiệu và định hướng.  Tham gia vào quá trình setup dự án bao gồm: xâydựngcácquy trình vận hành/quản lý tại cửa hàng; xây dựngcơcấunhân sự; lựa chọn và đào tạo nhân sự vận hành.  Giám sát quy trình quản lý chất lượng chuẩnchotoànchuỗi:đảm bảo duy trì phong cách, chất lượng dịchvụvàthứcăn/uống đồng đều tại các cửa hàng trong cùnghệthống. Chịu trách nhiệm doanh thu của hệ thống được giao.  Tổng hợp, theo dõi báo cáo doanh thu hệ thốnghàngngày,hàng tuần. Từ đó thực hiện phân tích và đề xuất, lênkếhoạch để thực thi các biện pháp thúc đẩy doanhsố.  Điều động nhân sự trong hệ thống nhằmđảmbảohoạtđộng kinh doanh chung trên toàn hệ thống  Phối hợp với các trưởng bộ phận phân tích, đánhgiánănglực của nhân viên các bộ phận, nhân viên Nhàhàng, Spađểxây dựng và tổ chức các chương trình đào tạophùhợp.  Lập kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo địnhkỳchođộingũ nhân viên.  Trực tiếp giải quyết các công việc của hệ thốngvàkhiếunạicủa khách hàng khi quản lý vắng mặt.  Theo dõi, quản lý tài sản,hàng hóa của các cửahàngtronghệthống.  Theo dõi việc mua hàng, mức sử dụng, địnhmứctồnkhotốithiểu các loại hàng hóa của nhà hàng, Spa và cónhữngđiềuchỉnh cho phù hợp.  Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai hoạt động, đánhgiá hiệu quả kinh doanh của nhà hàng, Spa.  Phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng hệ thốngđánhgiákhách hàng và tổ chức thực hiện.  Giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩmquyền.

G
Giám Đốc Điều hành 2019 - 2020
CÔNG TY CP XNK GREEN GRASS

Tham gia xây dựng chiến lược và trực tiếp chịutráchnhiệmtriển khai, thực thi chiến lược được HĐQT phêduyệt.  Nghiên cứu, đưa ra các quyết định sản xuất, kinhdoanhphùhợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận caonhất.  Điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngàycủacôngty,tuân thủ các nghị quyết, chiến lược do HĐQT banhành.  Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất, kinhdoanhhàngnăm, tháng, quý theo quy định của công ty.  Phân tích báo cáo kinh doanh, tài chính để đưaracácchiếnlược /điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoạt độngkinhdoanh.  Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc pháplý vàchínhsáchnội bộ để duy trì tính hợp pháp và đạo đức kinhdoanhcủacông ty.  Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ Quản lý và phát triểnconngười. Lãnh đạo và tạo động lực cho cấp dưới đểthúcđẩynhân viên tạo thành đội ngũ năng suất, hiệuquả.  Xây dựng các mối quan hệ bên trong và bênngoài côngty(Khách hàng, nhà đầu tư, đối tác…). • Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triểnvàtăngtrưởng của công ty. • Đảm bảo đạt được các mục tiêu của công ty đềra: vềtăngtrưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sảnphẩm, pháttriển nhân lực và các hoạt động khác.