Trần Thị Ngọc Thanh

Sale admin
April 6, 1983

About Candidate

Location

Education

Q
Quản trị kinh doanh 2011-2015
Đại học Công Nghê TPHCM - Hutech

Work & Experience

T
Trợ lý Giám Đốc 2017 - 2019
BĐS G20 VÀ BĐS AN LỘC ĐIỀN

- Hỗ trợ thông tin về dự án mới và cập nhật thời gian sự kiện các dự án. - Tham gia các cuộc họp nắm nội dung phổ biến cho công ty và các đối tác liên kết. - Quản lý, hỗ trợ các đối tác của Sếp và hỗ trợ sale. - Kiểm tra khách hàng từ marketing. - Kiểm tra Hợp đồng, Nhân sự tình hình công ty báo cáo cho Sếp

S
Sale Admin 2019 - 2021
Công ty BĐS Sài Gòn Group

Hỗ trợ thông tin về dự án mới và cập nhật thời gian sự kiện các dự án hỗ trợ sale. - Kiểm tra khách hàng từ marketing. - Kiểm tra Hợp đồng, Nhân sự tình hình công ty báo cáo hằng tuần. -Kết hợp cùng kế toán làm Hợp đồng liên kết và bảng đối chiếu phí cho các F2 có giao dịch, hỗ trợ sale phát sinh giao dịch.

S
Sale Admin 2021
Tập đoàn Nam Group - Nam Land

- Hỗ trợ thông tin về dự án mới và cập nhật thời gian sự kiện các dự án hỗ trợ sale. - Kiểm tra khách hàng từ marketing. - Kiểm tra Hợp đồng nhân sự chứng từ của nhân sự tổng hợp lại cho tập đoàn, tình hình nhân sự báo cáo hằng tuần