Trần Khả Tú

Trưởng phòng nhân sự
December 26, 1984

About Candidate

Location

Education

C
Cử nhân Khoa DNA học 2007
Trường Đại học Hồng Bàng
C
Cử nhân Khoa Luật 2009
Trường Đại học Đà Lạt

Work & Experience

h
hành chánh - nhân sự 2007 - 2014
Cty cổ phần bao bì DPT

- Tham mưu Giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty + Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, thông tin đến và đi. + Chỉ đạo, tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty. + Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, PCCC, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc. + Kiểm tra định kỳ thiết bị máy móc nhà xưởng. + Chủ trì và tham gia tổ chức thiết lập, tạo dựng phát triển uy tín, thươnghiệu của Công ty. + Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty. + Quản lý, giám sát nhân sự trựcthuộc. + Liên hệ nhà cung cấp với giá tốt nhất, Quản lý, thu mua, cung cấp thiết bị văn phòng phẩm, lịch, namecard, quà tặng, đồng phục …cho nhu cầu làm việc sản xuất ở cty. + Quản lý phụ trách theo d i v v BH H, BHTN, BH T và BH tai nạn lao động cho toàn thể công nhân viên. + ây dựng nội quy lao động tại cty theo luật LĐ, thỏa ước lao động, HĐ thử việc, Hđ lao động, thanh lý HĐLĐ... + ây dựng thang bảng lương, ... + Theo d i ngày phép, chấm công, tính lương, tính thưởng,… + Quản lý, phụ trách ra quyết định bổ nhiệm bãi nhiệm,…Kỹ luật các trường hợp theo yêu cầu chỉ đạo nội quy Cty luật Lđ. + Đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn, tiếp nhận, sắp xếp, tạo môi trường hội nhập cho nhân viên trúng tuyển. Hoàn tất thủ tục tuyển dụng, đào tạo. + Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu: + Tham gia các hội nghị, họp, thảo luận của Công ty. + Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo hoạt động theo quy định và yêu cầu. + Tham gia thực hiện các công việc, dự án khác theo chỉ đạo.

P
PP.hành chánh - nhân sự 2014 - 2017
Cty cổ phần ĐT và TM Kinh Bắc

1. Nghiên cứu, tham mưu và thực tiện công tác tổ chức bộ máy nhân sự của chi nhánh Công ty: - Tham mưu Ban Giám đốc và hỗ trợ Trưởng phòng Công ty trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận của Chi nhánh Công ty phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong từng giai đoạn. - Tham mưu tuyển dụng, sắp xếp, định biên lao động, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. - Tổ chức xây dựng, kiểm tra và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh theo quy chế, quy định và Quy trình Quản lý nhân sự của Công ty hiệnhành. - Tổ chức quản lý, lưu giữ, cập nhật hồ sơ CBCNV, đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục ký kết, thay đổi, chấm dứtHĐLĐ… - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước về lao động theo yêu cầu của pháp luật, yêu cầu quản lý lao động của khu công nghiệp và quy định của Công ty. 2. Tổ chức thực hiện công tác lao động- tiền lương và chế độ chính sách nhân sự của chi nhánh Công ty: - Phối hợp với Trưởng phòng để xây dựng kế hoạch tiền lương, quy chế tiền lương hàng năm của Công ty và tổ chức việc thực hiện cho Chi nhánh Công ty về các hoạt động này. - Tham gia, xây dựng, kết nối và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. - Tổ chức việc thực hiện chế độ BH H, BH T, BNTN và các chế độ chính sách cho CBCNV của Công ty theo quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng. 3. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và tổng hợp tình hình, lập báo cáo: - Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty. - Tổ chức công tác báo cáo công việc của Chi nhánh. 4. Công tác văn thư lưu trữ, hành chính quản trị, lễ tân, ngoại giao, bảo vệ, quản lý xe ô tô, tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị và công tác mua sắm, giữ gìn cơ sở vật chất…: Tổ chức việc thực hiện trong phòng đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Chi nhánh Công ty diễn ra thuận lợi, liên tục. 5. Tổ chức, kiểm tra thực hiện và phân công nhân viên hành chính nhân sự dưới quyền để đảm các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng HCNS đáp ứng yêu cầu của công ty. 6. Các công việc khác: - Tổ chức việc xây dựng, phổ biến áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong chi nhánh. - Triển khai thực hiện các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng theo quy định và chỉ đạo của Trưởng phòng HCNS Công ty Ban Giám đốc. - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng Ban Giám đốc. - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc

T
TP.Hành chánh - nhân sự 2017 - 2021
Cty TNHH Luyện Kim Thăng Long

- Tổ chức và quản lý toàn bộ nguồn lực, đảm bảo mọi chức năng HCNS vận hành tốt. - Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ về toàn bộ các hoạt độngcủa phòng. - Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của phòng và các mục tiêu chung của toàn công ty. - Điều hành hoạt động Phòng HC-NS của côngty. - Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc công ty về: quản lý, triển khai những chính sách, quy chế. - Định biên, tuyển dụng bộ máy nhân sự Công ty. - Đề xuất các biện pháp nhằm tăng hiệu quả công việc và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty. - ây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp vào môi trường làm việc. - Theo d i, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ lao động: Hợp đồng lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản… của người lao động trong phạm vi toàn Công ty. - Kiểm tra, tập hợp số liệu để tính lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên. - Quản lý, cập nhật và lưu trữ các hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác nhân sự. - Thực hiện những công việc khác được giao từ Ban Giám Đốc

P
P.Hành chánh - nhân sự 2021
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG FAPAS

Bán lẻ / Bán sỉ I. Quản lý lĩnh vực Hành chính - Phân công công việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc hành chính của phòng cũng như giám sát thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc… - Quản lý các nhà cung cấp: văn phòng phẩm, dịch vụ mạng, điện, nước, máy tính, máy in… - Giám sát, tổ chức thực hiện các sự kiện nội bộ, sự kiện công ty,…Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Người lao động. - Giám sát các yêu cầu thanh toán liên quan đến công việc của Bộ phận. - Đảm bảo chi phí văn phòng hợp lý. II. Quản lý lĩnh vực Nhân sự 1. Hoạch định nguồn nhân lực. - Đảm bảo đầy đủ nhân sự cho các phòng ban. - Đảm bảo cho các quy định, nội quy, quy chế trong công ty được thực thi thống nhất, đầy đủ. 2. Tuyển dụng. - Đảm bảo tuyển dụng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cán bộ nhân viên cho các phòng ban theo nhu cầu, chiến lược phát triển của công ty. - Đảm bảo tất cả CBNV làm việc tại công ty đều được ký hợp đồng lao động theo nội quy công ty và theo Bộ Luật Lao động Việt Nam - Lập kế hoạch tuyển dụng định kỳ năm, quý, tháng cho công ty. - Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, … 3. Đảm bảo chi phí tuyển dụng hợp lý. - Đào tạo và phát triển - Thiết kế và trực tiếp tham gia chương trình đào tạo định hướng cho nhân viên mới và chương trình đào tạo thường niên cho toàn công ty. Lên kế hoạch đào tạo hàng năm, quý, tháng và đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo. 4. Đánh giá nhân sự - Đánh giá nhân sự định kỳ, xây dựng toàn bộ tiêu chí đánh giá nhân sự. - Hỗ trợ các Trưởng bộ phận khác xây dựng quy trình đánh giá và đánh giá thành tích nhân viên được công bằng, chính xác, không thiên lệch 5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng, chế độ chính sách, BHXH, BHYT. - Xây dựng lương – thưởng toàn công ty. - Tính lương, kiểm soát bảng lương và đảm bảo lương được trả đúng kỳ lương của công ty. - Giám sát công tác chi trả tiền lương. Cung cấp đầy đủ thông tin lương thưởng tới Người lao động. - Giám sát nhân viên tính lương trong việc cung cấp các thông tin thay đổi về lương của nhân viên để làm báo cáo hàng tháng lên cơ quan bảo hiểm - Lên kế hoạch và báo cáo dự tính chi phí cho lương hàng tháng, đào tạo hàng tháng,hàng quý, hàng năm của công ty và báo cáo cho Ban Giám đốc. - Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý và chịu trách nhiệm làm việc, giải trình với cơ quan chức năng khi có yêu cầu của Đoàn về: Thanh tra lao động – BHXH- Tiền lương, Phòng cháy chữa cháy. 6. Quan hệ lao động - Không để xảy ra tình trạng tranh chấp lao động trong công ty Giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ nghỉ việc. - Xử lý kịp thời, nghiêm minh những nhân viên vi phạm kỷ luật. Thực hiện khen thưởng và các biện pháp khuyến khích người lao động. 7. Quản trị thông tin - Duy trì hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân của người lao động: duy trì dữ liệu nguồn nhân lực và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật và có sẵn - Xây dựng các quy trình, biểu mẫu thống nhất dùng trong công tác quản lý nhân sự. 8. Ngoại giao - Đại diện cho công ty giữ mối quan hệ và liên lạc với các cơ quan chức năng về lao động của Thành phố như: Sở Lao động TBXH, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Phòng cháy chữa cháy, ... - Làm báo cáo thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, nửa năm và quyết toán thuế mỗi năm - Chịu trách nhiệm làm báo cáo tình hình sử dụng lao động cho Sở LĐ-TBXH và cơ quan quản lý địa phương nơi công ty đóng trụ sở và báo cáo phát sinh khác (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền. - Chịu trách nhiệm liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ khám sức khoẻ để đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên được khám sức khoẻ đầu vào và khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo Luật LĐ 9. Tham mưu - Tham mưu, đề xuất cho Ban giám đốc các vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự như: Xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty, công tác đào tạo tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng và giải quyết các chế độ phúc lợi cho người lao động. - Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế, quy định áp dụng trong Công ty. - Theo dõi quy định công ty và đề xuất đảm bảo chế độ phúc lợi và quy định công ty phù hợp với quy định của pháp luật lao động hiện hành. - Chịu trách nhiệm thiết lập các quy định về Nhân sự, nội quy của công ty theo đúng pháp luật và phù hợp với chiến lược cũng như mục tiêu của công ty và đăng ký với Sở LĐ-TBXH. III. Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc