Phan Thị Trúc Hà

Trưởng phòng nhân sự
December 11, 1979

About Candidate

Location

Education

G
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 2015
- Trường Doanh nhân PTI

Work & Experience

N
Nhân viên văn phòng - 2003 - 2005
Cty TNHH TMCB T&I

- Hành chánh nhân sự (Soạn thảo văn bản - Chấm công - tính lương/thưởng, . . .) - Kế toán viên (Kế toán vật tư - giá thành; Kế toán thanh toán - công nợ) - Kế hoạch vật tư (Thống kê, theo dõi nhập xuất tồn vật tư, tìm và liên hệ với các đối tác cung ứng vật tư)

C
Chuyên viên TCHCNS 2005 - 2006
Cty TNHH TMDV Sao Phuong Dong

- Quản lý hồ sơ và thông tin nhân sự. - Theo dõi lịch làm việc, lịch nghỉ của NLĐ, qua đó tính phụ cấp thêm giờ, tăng ca,...cho NLĐ - Theo dõi tài sản cố định của Công ty, đồng phục NLĐ,... - Xây dựng chuẩn mực năng lực cá nhân, tiêu chuẩn công việc cho từng vị trí và phát triển hệ thống đánh giá năng lực cá nhân. - Xây dựng chương trình đào tạo (chuyên môn, nâng cao, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ,...) cho nhân viên Công ty. - Phát triển và hoàn thiện chính sách chế độ cho NLĐ.

P
Phó phòng HCNS 2006 - 2012
Cty TNHH Điện tử viễn thông Hải Đăng

-Xây dựng nội quy lao động, quy chế kỷ luật lao động. -Thành lập công đoàn, xây dựng thoả ước lao động tập thể. -Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và các chế độ phúc lợi khác, BHXH - BHYT - BHTN -Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên. Tổ chức các khoá huấn luyện như An toàn lao động - PCCC... - Chấm công, tính lương hàng tháng. Lập bảng lương, phiếu trả lương, lập tờ khai quyết toán thuế TNCN ... - Quản lý điều hành công việc nhân viên thuộc phòng HCNS . . .

T
Trưởng phòng QTNS-HC 2012 - 2017
CTy TNHH May Thêu Giày An Phước

Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động Phòng QTNS-HC toàn hệ thống Cty: • Tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi. • Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty. • Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và giữ chân người tài. • Thiết lập các quy định, quy chế, quy trình liên quan đến công tác nhân sự với mục đích tăng năng suất & hiệu quả làm việc, tăng tính tuân thủ và thống nhất trong toàn Công ty, bảo đảm tính thực tế và phù hợp với pháp luật liên quan. • Xây dựng và quản trị hệ thống KPIs về mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và các chính sách nhằm khuyến khích và tạo động lực phát triển đội ngũ nhân sự. • Tham mưu và hỗ trợ các phòng/ban xây dựng lộ trình phát triển nhân viên trong Công ty.

G
Giám đốc trung tâm tiêm chủng VNVC 2018 - 2019
Cty Cổ phần Vacxin Việt Nam

- Trực tiếp lập kế hoạch, chiến lược (nhân sự, kinh doanh - thị trường, Marketing, sản phẩm …) cho trung tâm theo định hướng chiến lược từ Công ty. - Triển khai các kế hoạch, chiến lược đã lập nhằm đảm bảo kế hoạch doanh số, lợi nhuận và tăng trưởng của trung tâm. - Tổ chức hoạt động của trung tâm tiêm chủng theo các qui định, qui trình của Công ty. - Trực tiếp hoặc chỉ đạo các bộ phận trong trung tâm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty giải quyết những vấn đề thắc mắc, phản hồi của khách hàng. - Đưa ra các giải pháp nhằm ngày càng nâng cao chất lượng và dịch vụ của trung tâm - Thực hiện các báo cáo chuyên môn, báo cáo tài chính, các báo cáo khác theo yêu cầu của TGĐ - Tuyển dụng, bố trí nhân lực đủ số lượng, chất lượng cho hoạt động hàng ngày của trung tâm. - Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm. - Giám sát, đánh giá kết quả công việc, năng lực của CBCNV tại Trung tâm, từ đó đề xuất với Giám đốc, các phòng ban chế độ khen thưởng, xử phạt. - Đề xuất bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, sa thải đối với CBCNV làm việc tại Trung tâm. - Tổ chức điều hành các cuộc họp giao ban, định kỳ và đột xuất trong trung tâm. - Tham gia giao ban định kỳ và đột xuất tại công ty. - Làm việc với các ban ngành chức năng về mọi vấn đề liên quan đến trung tâm. - Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc trong trung tâm. - Chủ động cập nhật các văn bản pháp quy liên quan của nhà nước và địa phương. - Thực hiện các công việc khác khi được TGĐ phân công.

C
Cố vấn pháp luật kiêm Quản trị nhân sự 2019 - 2020
Cty TNHH Việt Nam Takagi

1. Cố vấn pháp luật lao động cho Ban tổng giám đốc Cty. 2. Setup hệ thống quản lý nhân sự: - Nội quy lao động - Thỏa ước lao động tập thể - Thang bảng lương - Quy chế lương - thưởng - Quản lý hồ sơ lao động, hợp đồng lao động, BHXH, .... - Quản lý ngày giờ công lao động - Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi Nội quy lao động, kỷ luật lao động. Xử lý khi có vi phạm theo trình tự quy định của pháp luật. 3. Địa diện BTGĐ Cty làm việc với các cơ quan chức năng: Thanh tra lao động, Ban quản lý các KCN, BHXH, Liên đoàn lao động, CS.PCCC, khách hàng, .

:
: Giám đốc nhân sự 2020 - 2021
Cty Cổ phần Dịch vụ Nhà Sạch

1. Hoạch định và quản lý chiến lược nhân sự: - Quản lý bộ phận nhân sự, xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng kế hoạch kinh doanh và phát triển của công ty. - Xây dựng và hoàn thiện các quy trình về nhân sự chuyên nghiệp, ưu việt và hiệu quả hơn. - Phát triển hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc và chất lượng nhân sự THÔNG TIN CÁ NHÂN THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Số năm kinh nghiệm: 20 Cấp bậc hiện tại: Quản lý PHAN THI TRUC HA Giám đốc nhân sự phù hợp với từng tình hình thực tế của tập đoàn. - Hỗ trợ và tham vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự: xây dựng cơ cấu tổ chức - điều hành công ty, công tác đào tạo - tuyển dụng, các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động,… 2. Đào tạo và phát triển tổ chức: Quản lý công tác Đào tạo tại Hệ thống Cty, định hướng và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển của Hệ thống Cty. 3. Tuyển dụng: Quản lý công tác Tuyển dụng tại Hệ thống Cty, hoàn thiện quy trình và nghiệp vụ tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, tuyển đủ và đúng người, đảm bảo nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hệ thống Cty 4. Tiền lương và phúc lợi: - Xây dựng quy chế lương, thưởng, phúc lợi và các chương trình gắn kết nội bộ nhằm phát triển môi trường làm việc khiến nhân sự hài lòng và hạnh phúc. - Quản lý các mảng công việc liên quan đến chấm công, tính lương, phúc lợi, đãi ngộ,… và các thống kê, báo cáo liên quan. 5. Quan hệ lao động: - Đóng vai trò là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động; - Đảm bảo công tác xử lý quan hệ lao động trong tập đoàn theo quy định pháp luật; 6. Xây dựng văn hoá – truyền thông nội bộ: Xây dựng và điều chỉnh hệ thống các quy chế, quy định của công ty. Đề xuất các giải pháp để phát triển văn hóa doanh nghiệp. 7. Hành chính: - Quản lý các mảng công việc liên quan đến hành chính, văn thư, đóng dấu. - Quản lý công việc mua hàng của Hệ thống Cty. - Quản lý công tác hậu cần cho Ban giám đốc - Xây dựng phương án tổ chức các chương trình quan trọng: sinh nhật, tất niên, team building, các dịp lễ, … - Hỗ trợ các bộ phận khác tiếp khách giao dịch làm việc tại văn phòng.. 2/2020 - 9/2020 : Giám đốc điều hành hệ thống - Cty Cổ phần DVDL Á Âu Điều hành hệ thống theo đúng chiến lược phát triển của Cty. - Lập và triển khai kế hoạch hành động và kinh doanh trong năm của từng cơ sở. - Quản lý và điều hành tất cả hoạt động liên quan đến các cơ sở trong hệ thống. - Thực hiện chế độ báo cáo tuần/tháng/quý/năm về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của các cơ sở trong hệ thống. - Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban tổng giám đốc Cty.

G
Giám đốc vận hành 2022
Công ty Cổ phần BrainMark Vietnam

- Quản lý điều hành Phòng Dịch vụ khách hàng - Quản lý điều hành Phòng Dự án - Tham gia tư vấn dự án giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp theo mô hình BrainBOS cho khách hàng là các Tập đoàn, Công ty trong việc thiết lập, xây dựng, triển khai các công cụ: Cấu trúc (Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, Mô tả công việc), Khung năng lực, Kpi, Lương 3P, Hệ thống văn bản quản lý doanh nghiệp, …).