Dương Quang Đại Thắng

Trợ lý giám đốc

About Candidate

Location

Education

Đ
Đại học 2011
Trường Đại học kinh tế huế

Work & Experience

Q
Quản lý vận hành 2022 - 2023
- Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương mại Đồng Thuận Phát

Công ty chuyên sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (sản xuất viên nén gỗ). Nơi làm việc: Lào - Tìm kiếm, làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, đơn vị vận Số năm kinh nghiệm: 6 năm Cấp bậc hiện tại: Quản lý I. Mục tiêu ngắn hạn: Hòa nhập và phát triển tại công ty mới trong vòng 1 tháng làm việc. II. Mục tiêu dài hạn: a/ Sự nghiệp -Trở thành một Quản lý cấp cao với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cao để cống hiến tốt nhất cho sự phát triển của công ty. -Xây dựng mạng lưới khách hàng đa dạng, quan hệ đối tác vững chắc và có được sự tín nhiệm của cấp trên, đồng nghiệp, nhân viên, khách hàng. b/ Bản thân và xã hội -Tự do về tài chính, làm chủ bản thân về tinh thần, thoải mái trong các hoạt động xã hội. -Xây dựng gia đình hạnh phúc trên nền tảng gia đình thành công, sức khỏe dồi dào. DƯƠNG QUANG ĐẠI THẮNG Trợ lý giám đốc chuyển, liên hệ giải quyết đầu mối công việc giữa Việt Nam - Lào - Tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo trực tiếp với Ban Giám Đốc. - Tuyển dụng và đào tạo nhân sự....

T
Trợ lý Tổng Giám đốc - 2021 - 2022
- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

- Xây dựng mục tiêu - kế hoạch các hoạt động chung của Công ty bao gồm: Mục tiêu, kế hoạch ngân sách, kế hoạch mua sắm, kế hoạch kinh doanh... - Theo dõi, thực hiện các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động. - Tổng hợp số liệu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch toàn Công ty về sản xuất và kinh doanh hàng tháng. - Tổng hợp số liệu xây dựng kế hoạch của các đơn vị SXKD và tham mưu TPKH đề xuất xây dựng kế hoạch Công ty. - Lập biểu tổng hợp số liệu so sánh giữa kế hoạt và thực tế làm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Thực hiện các công việc tổng hợp khác

T
Trợ lý Tổng Giám đốc 2021
Công ty TNHH TM & DV Natural Queen

- Hỗ trợ Giám Đốc theo dõi tiến độ công việc của các Công ty, các Bộ phận - Hỗ trợ và kết nối các phòng ban trong quá trình làm việc. - Hỗ trợ Giám đốc tham gia phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo, kết nối. - Chuẩn bị báo cáo, tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Giám Đốc. - Sắp xếp lịch làm việc, nhắc lịch làm việc định kỳ cho Giám đốc. - Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Giám đốc. - Tham gia cùng Giám đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại, sắp xếp lịch và tham dự cùng Giám đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

T
Trợ lý Tổng Giám đốc 2019 - 2021
Công ty Cổ phần Maypu

Sắp xếp lịch làm việc và điều phối công việc: Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác. - Tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp các cuộc họp phục vụ cho việc quản lý điều hành. - Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng ban và tổng hợp gửi lên cấp trên - Soạn thảo văn bản công văn làm việc với đối tác, khách hàng. - Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai công việc hiệu quả; Duy trì các hoạt động hàng ngày và đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình khi cần thiết.

T
Trợ lý Tổng Giám đốc 2017 - 2019
- Công ty TNHH Thương Mại XNK Khánh Minh

- Sắp xếp, theo dõi và nhắc nhở GĐ về lịch làm việc hàng - Sắp xếp, theo dõi và nhắc nhở GĐ về lịch làm việc hàng ngày/tuần/tháng - Hỗ trợ các công việc hành chính như chuẩn bị hợp đồng kinh doanh, báo giá... - Sắp xếp và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, ghi biên bản các cuộc họp có sự tham gia của GĐ - Làm việc với các nhà cung cấp theo chỉ đạo của GĐ - Hỗ trợ GĐ trong việc lập kế hoạch và ra quyết định - Theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả công việc các bộ phận liên quan và báo cáo - Truyền đạt hiệu quả và đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời giữa GĐ với các bộ phận và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc

T
Trợ lý Tổng Giám đốc 2016 - 2017
Công ty Cổ Phần V4D

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho TGĐ để phục vụ việc quản lý điều hành. - Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên TGĐ. - Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan. - Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong công tác hoạch định, quản trị nội bộ, nhân sự. hệ thống ... - Hỗ trợ các bộ phận phòng ban giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ đạo - Thực hiện các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

C
Chuyên viên Kinh Doanh 2011 - 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PAPAARCH

- Phối Hợp phòng kinh doanh và bộ phận đầu tư lên phương án và xây dựng dự án Unifarm. - Phụ Trách bộ phận vật tư dự án Unifarm: Triển khai danh sách vật tư, tìm nhà cung ứng thích hợp nhập vật tư cho toàn bộ dự án theo yêu cầu của các bộ phận