Đinh Thị Ngọc Hân

Trưởng phòng nhân sự
15000000K

About Candidate

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Là một người chăm chỉ, kiên nhẫn, ham học hỏi và sáng tạo, có trách nhiệm với công việc. Tôi rất hy
vọng có cơ hội làm việc và cống hiến tại Công ty có môi trường làm việc phù hợp với những kiến
thức và kinh nghiệm của tôi. Tôi mong muốn rằng sẽ là 1 trong những nhân viên xuất sắc đóng góp
vào sự phát triển bền vững của Công Ty.
• Tôi có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành Chánh - Nhân sự / Tiền lương và tuyển dụng; Đạo
tạo và Cải tiến, tham gia triển khai xây dựng quy trình đánh giá KPIs nhân viên và năng lực xưởng
sản xuất, BSC Tổng công ty, Đánh giá năng lực nhà cung cấp và hoàn thành dự án Standard work (
Chuẩn hóa công việc), hoàn thiện hồ sơ giám định ATLĐ trong doanh nghiệp,1 năm kinh nghiệm
Kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương ( từ năm 2016 – 2023)
◦ Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thư ký - Hành chánh tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế
Kỹ Thuật TP.HCM ( từ năm 2013 - 2016)
• Hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tại các vị trí ( từ năm 2010-2013): Kế toán thanh
toán/kế toán lương/ kế toán doanh thu/ Kế toán kho tại Công ty TNHH Cao Phong ( Siêu Thị Điện
Máy Chợ Lớn ). Qua đó tôi tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân
sự/Kế toán/kế hoạch.
• Hơn 3 năm công tác tại công ty TNHH Nobland Việt Nam với vị trí chuyên viên kế hoạch sản xuất.

CỬ NHÂN TÀI CHÁNH - KẾ TOÁN
Năm 2014 - 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÁNH MARKETING
• Với những kinh nghiệm được tích lũy và được trao dồi qua
nhiều năm tại các vị trí công việc: Tôi đủ khả năng đọc hiểu tài
liệu chuyên ngành Tài chánh/Kế toán; Chuyên ngành Hành
Chánh/Nhân sự và áp dụng một cách nhanh chóng và hoàn thành
tốt những nhiệm vụ được giao.

CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG
Năm 2016 - 2023
TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG HÀNH CHÁNH - NHÂN SỰ
1.Nhân Sự - Tuyển Dụng - Tiền Lương:
-Rà soát, xây dựng, chỉnh sửa hệ thống - chức danh thang bảng
lương, sơ đồ tổ chức, mô tả vị trí công việc và quyền hạn, trách
nhiệm các vị trí tại Doanh nghiệp
-Xây dựng các quy trình, quy định mới hoặc điều chỉnh, cải tiến
các quy trình, quy định chưa phù hợp
-Định biên nhân sự hàng năm. Lập kế hoạch phát triển nhân sự kế
thừa ( người chỉ định)
-Tư vấn, xây dựng các chính sách nhân sự (nội quy, thỏa ước, quy
chế, quy định khen thưởng, kỷ luật, hoạt động văn hóa, ..) nhằm
thu hút nguồn nhân lực mới và giữ nhân viên
-Triển khai xây dựng quy trình đánh giá KPIs, quy trình đào tạo,
quy trình ATVSLD-PCCC; đánh giá BSC Công ty, Standard work (
chuẩn hóa công việc )
-Giám sát việc thực thi các chính sách, quy trình, quy định quản lý
nhân sự.
-Xây dựng hệ thống văn pháp lý phòng ngừa rủi ro, quản trị xung
đột trong quan hệ lao động
Tuyển Dụng: Quản lý điều hành và hướng dẫn nhân viên cấp dưới:
Đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng nhân sự theo đúng
tiến độ về nguồn nhân lực trong các thời kì; Hướng dẫn nhân sự
mới hội nhập, đánh giá kết thúc thử việc; Tổng hợp, báo cáo kết
quả tuyển dụng.
Tiền Lương: Quản lý điều hành và hướng dẫn nhân viên cấp dưới:
Tham gia,tư vấn, triển khai xây dựng và đề xuất các giải pháp liên
quan đến các khoản: phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi phù hợp với tình
hình thị trường; Phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền
lương, tiền công, phúc lợi của NLĐ theo đúng chính sách của công
ty và quy định của nhà nước; Quản lý, thực hiện các chế độ bảo
hiểm bắt buộc, các công tác liên quan đến chế độ phúc lợi cho
Người lao động theo đúng luật định; Kiểm soát việc chấm công:
thu thập bảng chấm công hàng tháng đúng thời điểm, tiến hành rà
soát ngày công, các loại nghỉ phép, ốm, giờ tăng ca ....
2.Quản trị hành chính: Quản lý điều hành và hướng dẫn nhân viên
cấp dưới
-Tham mưu, đề xuất, xây dựng/ thiết lập các chính sách, quy trình,
quy định về các công tác thuộc lãnh vực chuyên môn phòng Hành
Chánh:
-Kiểm soát công tác hậu cần, kiểm soát chi phí hành chánh tại công
ty
- Giám sát, quản lý việc mua sắm vật dụng văn phòng, thuốc y
tế,…
- Quản lý con dấu - Quy trình đóng dấu
- Quản lý công văn đi và đến - Quy trình giao nhận - gởi bưu kiện
hàng hóa; Công tác hậu cần, lễ tân - Quy trình tiếp khách; Công tác
khánh tiết; Giám sát, quản lý đội xe - Điều xe Công ty; Giám sát,
quản lý đội bảo vệ - Công tác an ninh trật tự văn phòng; Xây dựng
và triển khai, tổ chức các chương trình khám sức khỏe định kỳ.
-Xây dựng và triển khai các chương trình nhằm phát triển văn hóa
tổ chức.
-Tư vấn xây dựng văn hóa công ty nhằm hỗ trợ thực thi chiến lược
và họat động của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám
đốc và Hội đồng Quản trị

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TP.HCM
NĂM 2013 - 2016
Trưởng / phó phòng Hành Chánh
• Tổ chức công tác hành chính, các dịch vụ nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho CB CNV trong toàn nhà máy.
• Quản lý công tác văn thư, lưu trữ thông tin dưới mọi hình thức:
bản cứng, bản điện tử… đến và đi
• Quản lý và điều phối các phương tiện xe đưa rước của công ty
bao gồm cả xe công ty và các dịch vụ thuê ngoài.
• Tổ chức hoạt động lễ tân, tiếp đón khách thăm quan…
• Quản lý dịch vụ nhà ăn trong công ty
• Lập & quản lý ngân sách hoạt động của phòng hành chính.
• Quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo trì, đề xuất đầu tư mua
mới máy móc, phương tiện, hệ thống, thiết bị văn phòng, văn
phòng phẩm, công cụ dụng cụ, cơ sở hạ tầng liên quan đến văn
phòng, nhà ăn … nhằm tạo điều kiện cho mọi hoạt động sản xuất,
kinh doanh của công ty thông suốt và thuận lợi
• Lãnh đạo, trực tiếp thực hiện, hướng dẫn, đánh giá & xây dựng
phát triển đội ngũ nhân viên nhằm đảm bảo các hoạt động hành
chính thực hiện đúng thời hạn, đúng tiêu chuẩn và nằm trong ngân
sách được duyệt.

CÔNG TY TNHH CAO PHONG ( SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN )
Năm 2010-2013
Ví trí : Kế toán thanh toán/kế toán doanh thu/ Kế toán tiền lương/ Kế toánk kho

KỸ NĂNG
Phân tính/ Tổ chức/ Quản lý/ giải quyết vấn đề/ giao
tiếp.......

NGOẠI NGỮ
Anh văn: Toeic 650
Nhật ngữ : N5

HOẠT ĐỘNG
Thiện nguyện: tham gia các hoạt động thiện nguyện của
công ty/ Hiến máu nhân đạo

Location