BÙI NGÔ NGỌC KHANH

Trưởng phòng nhân sự
March 6, 1987

About Candidate

– Áp dụng những kiến thức chuyên
môn, kỹ năng được đào tạo và kinh
nghiệm hơn 5 năm làm việc tại vị trí
Nhân sự để cùng với Công ty xây dựng
và vận hành hệ thống, chức năng
nhiệm vụ, đội ngũ nhân viên làm việc
hiệu quả, chế độ – chính sách đãi ngộ
công bằng, đúng người đúng việc !
– Tối ưu hóa chi phí cho Doanh nghiệp,
Cân đối ngân sách, quỹ lương, Tài
chính cho Doanh nghiệp.
– Có thể phát triển bản thân ở vị trí cao
hơn như: Trưởng phòng nhân sự, Giám
đốc nhân sự trong thời gian sắp tới.

Location

Education

C
Công nghệ thông tin 10/2005 - 10/2008
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
Q
Quản trị kinh doanh 10/2009 - 10/2014
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Work & Experience

C
Chuyên viên C&B 2017 - 2019
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

- Thực hiện các công việc nghiệp vụ tính lương, là cầu nối giữa nhân viên và BGĐ và ngược lại. - Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu CBNV. - Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên Hợp đồng lao động. - Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cho toàn thể nhân viên. - Đại diện Công ty tiếp các Các đoàn kiểm tra của cơ quan Nhà nước liên quan đến nghiệp vụ. - Tham mưu, xây dựng chính sách, quỹ lương, quy trình làm việc theo tình hình thực tế của công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ về Thuế Thu Nhập Cá Nhân.Luôn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chính xác và kịp thời

T
Trưởng nhóm C&B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL - 2019
2021

- Quản lý vận hành công tác tính lương và các chính sách liên quan đến lương, phúc lợi, đảm bảo tính chính xác, đúng thời gian; - Chịu trách nhiệm các số liệu liên quan đến tiền lương, công, phúc lợi và nhân sự; - Quản lý công tác chấm công, tính lương của team, đảm bảo việc chi trả lương luôn chính xác và đúng hạn; - Phụ trách các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động nhân viên, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và qui trình; - Tổ chức quản lý và thực hiện tất cả các nghiệp vụ BHXH phát sinh, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho nhân viên và theo qui định của nhà nước; - Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên thuộc quyền và tổ chức truyền thông cho nhân viên trong Công ty hiểu rõ về chính sách và quyền lợi liên quan đến BHXH; - Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ chứng từ đảm bảo tính bảo mật, khoa học và an toàn;Được Công ty và nhân viên đánh giá cao trong công việc với tinh thần luôn hỗ trợ và trách nhiệm.

T
Trưởng phòng nhân sự 2021 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE

- Tổ chức, điều hành hoạt động của phòng HCNS, bao gồm việc hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình, hệ thống và nguồn lực của phòng. - Quản lý công tác hoạch định nguồn nhân lực. - Quản lý công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập. - Quản lý công tác đào tạo, phát triển nhân lực, lộ trình công danh, thanh bảng lương… - Quản lý công tác đánh giá (Kiểm soát chỉ tiêu đăng ký và kết quả KPI của nhân viên). - Quản lý công tác quan hệ lao động (Xây dựng quỹ lương, lộ trình công danh, bảng lương, BHXH, thuế TNCN, chính sách khen thưởng, kỷ luật, chế độ phục lợi cho nhân viên) . - Quản lý công tác hành chính quản trị, hành chánh pháp chế, văn thư lưu trữ, lễ tân, đối nội,